Transkribering

Vi transkriberer alt fra intervjuer, vitneforklaringer og avhør til videomateriell. Vi leverer et plettfritt produkt til avtalt tid og i ønsket format, søkbart og med tidskoder. Velg mellom intelligent verbatim transkripsjon, der ikke-relevante fyllord og lyder siles ut for å tydeliggjøre sammenhengen, eller verbatim transkripsjon, som inneholder alt på lydopptaket. 

Vi har selvfølgelig taushetsavtaler på plass for å ivareta sensitiv informasjon som måtte fremkomme av lydfilene. 

Ta kontakt med oss, så forteller vi mer!
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
© Textera AS 2021
Utviklet av