Siste innlegg

Klar tale – hvor viktig er det, egentlig?

March 3, 2021
Hanne Gunnarsson, daglig leder i Textera

Regjeringen har tidligere anslått at dårlig språk koster den norske stat rundt 300 millioner kroner hvert år. Da kan man jo lure på hvor mye det koster resten av næringslivet?

Dagens bedrifter setter stort fokus på såkalte «buzz words», eller trendord, som «disruptiv», «iterasjon» og «forankring». Samtidig tviholder de på utdaterte formuleringer som «vedrørende» og «hensynta». For å gjøre forvirringen komplett, henter de den engelske kulturen inn i skriftspråket ved å be kundene sine «Vennligst» ta kontakt. Resultatet kan bli katastrofalt.

Hvis vi tar for oss ordet «vennligst», kan vi stille spørsmålet «er du frekk, eller?». For det er nemlig det vi er – frekke!«Vennligst» brukt i engelsk skriftspråk anses som høflig, men på norsk oppfattes det gjerne som det motsatte. «Kan du vennligst sende oss svarskjema i retur?» Smak på den. Smaker det godt? Lukter det mersalg? Ikke?

Vi ser også at det brukes store ord og formuleringer i tekstene vi leser. Er det fordi at man tror man høres mer seriøse ut? Eller mer kunnskapsrike? «I betraktning av en ikke ubetydelig overveielse forankres fokus med henblikk på ressurssituasjonen.» Oversettelse: «Vi har ikke råd.» Klarspråk viser at fortelleren har tenkt gjennom formålet med teksten, og hvem som er leseren. Hva vil du oppnå? De færreste av oss har tid til gjetteleker. Bare si det som det er! Her kan det være morsomt å leke seg litt med Språkrådets Svada-generator.

I jakten på de flotte ordene begynner vi gjerne å finne på ting, og overbeviser oss selv om at det er et «ekte» ord. Forhåndsregler, for eksempel. Hvordan tar man egentlig en forhåndsregel? Ikke vet jeg. Forholdsregler, derimot! Med tanke på at forholdsregler er føre-var-tiltak som tas på forhånd, er det nok ikke så rart at dette blir feil. Men det har blitt nærmest allment akseptert! Språkrådet snakker også litt om denne misforståelsen. Forhåpentligvis kan Textera også bidra til å oppklare dette.

Klarspråk kan bidra til at bedriftens kommunikasjon tas på større alvor både utad og internt. Budskapet blir forstått og målgruppen reagerer slik vi ønsker. Et klart og godt skriftspråk fører til færre misforståelser og henvendelser til kundestøttetjenester, raskere beslutningstaking og økt trygghet blant kundene. Dårlig språk er nemlig mer enn bare skrivefeil. Det er tåkete formuleringer, feil bruk av ord og uttrykk og unødvendig bruk av låneord fra for eksempel engelsk. TEXTERA tilbyr kurs i klarspråk og bedriftskommunikasjon, med oppfølging og konkrete tilbakemeldinger i etterkant. Kontakt oss, så lager vi et opplegg som passer for dere.

Andre innlegg

Klar tale – hvor viktig er det, egentlig?

March 3, 2021
Les mer
© Textera AS 2021
Utviklet av